Sastanak lokalnih ombudsmana u Zrenjaninu

Image News: 
Sastanak lokalnih ombudsmana u Zrenjaninu

Sastanak lokalnih ombudsmana Republike Srbije, održan je 26. januara 2012. godine u Zrenjaninu. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz Zrenjanina, Subotice, Kraljeva, Šapca, Niša, Beograda, Voždovca, Vračara, Bečeja, Bačke Topole i Novog Sada.

Sastanak je sazvan radi razmatranja aktuelnih tema, a koje se tiču položaja lokalnih ombudsamana kao institucije u Republici Srbiji, diskusije na temu o potrebi izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, problemima u radu lokalnih ombudsmana i dr.

Na navedenom sastanku donet je zaključak da je potrebno da se lokalni ombudsmani mnogo bolje organizaciono i tehnički povežu, a sve u cilju jačanja svog položaja i uloge u društvu. Na sastanku je dogovoreno da se napravi Protokol o saradnji koji će biti slobodan za pristupanje svim lokalnim ombudsmanima i kojim će se urediti međusobni odnosi. Isto tako, formirana je i radna grupa za pripremu pravnih akata u cilju formiranja udruženja lokalnih ombudsmana kao pravnog lica, koji će okupljati sve lokalne ombudsmane, a u cilju zajedničkog istupanja, zauzimanja zajedničkih stavova i odbrane istitucije lokalnog ombudsmana pred lokalnim, pokrajinskim i republičkim organima. Takođe, je dogovoreno da se sastanci lokalnih ombudsmana održavaju kvartalno u toku godine, s tim što će domaćin uvek biti neki drugi lokalni ombudsman. омбудсман.