Zaštitnica građana

Zaštitnica građana

Zaštitnica građana Grada Novog Sada je Marina Popov Ivetić, diplomirana pravnica iz Novog Sada. Na ovu funkciju ju je izabrala Skupština Grada Novog Sada na XV sednici održanoj dana 29. maja 2015. godine. Mandat Zaštitnika građana Grada Novog Sada traje pet godina.

Marina Popov Ivetić je rođena 1982. godine u Kikindi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Pravosudni ispit je položila 2009. godine.

Nakon završetka fakulteta radila je kao pripravnik-volonteru Okružnom sudu u Novom Sadu od 2007. do 2009. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita, radila je kao saradnik-volonter u Okružnom sudu u Novom Sadu. Od januara 2010. godine do izbora na funkciju Zaštitnika građana radila je kao sudijski pomoćnik- saradnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Marina Popov Ivetić je udata i majka jednog deteta.