Zaštitnik građana

Zaštitnik građana

Zaštitnik građana Grada Novog Sada je Aleksandar Grujić diplomirani pravnik iz Novog Sada. Na ovu funkciju ga je izabrala Skupština Grada Novog Sada na XXVII sednici koja je održana 25. juna 2010. godine. Mandat Zaštitnika građana Grada Novog Sada traje pet godina.

Aleksandar Grujić je rođen 1975. godine u Senti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1999. godine. Pravosudni ispit je položio 2002. godine.

Nakon završetka fakulteta radio je kao pripravnik u Privrednom sudu Novi Sad od 1999. do 2001. godine. Nakon što je položio pravosudni ispit zaposlio se kao sudijski saradnik na poslovima sekretara Privrednog suda u Novom Sadu od 2002. do 2005. godine. Od 2005. do 2007. godine se bavio advokaturom. Nakon toga je obavljao poslove u Gradskoj upravi Grada Novog Sada na različitim radnim mestima. Od septembra 2009. godine pa sve do izbora na funkciju obavljao je poslove pomoćnika direktora za pravne poslove u Preduzeću za proizvodnju veštačkih đubriva „Azotara“ Pančevo.

Aleksandar Grujić je oženjen i otac dva deteta.