АЛТЕРНАТИВНА БРИГА И ДЕЧИЈА ПРАВА У СРБИЈИ | Заштитник грађана

АЛТЕРНАТИВНА БРИГА И ДЕЧИЈА ПРАВА У СРБИЈИ

 

Организација СОС Дечија села Србија, у склопу реализације пројекта „Алтернативна брига и дечија права у Србији“ припрема анализу тренутног стања у којој мери професионалци који раде у области алтернативне бриге користе приступ усмерен на дечија права.

 

Тим поводом је дана 01. фебруара 2018. године у просторијама Центра за производњу знања и вештина у Новом Саду одржана фокус група којој су присуствовали представници Центра за социјални рад Града Новог Сада, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Дома Ветерник, Центра за породични смештај и усвојење, Дома здравља „Нови Сад“, Заштитника грађана Града Новог Сада, експерткиње ангажоване на изради анализе и други.

 

Циљ фокус групе је да се прикупе информације за дефинисање стања у вези са поштовањем дечијих права у области алтернативне бриге, а све у циљу унапређења дечијих права у алтернативној бризи.