Час Грађанског васпитања са Заштитницима грађана | Локални омбудсман

Час Грађанског васпитања са Заштитницима грађана

У оквиру Фестивала права детета Заштитник грађана Града Новог Сада и Покрајински заштитник грађана-омбудсман одржали су часове Грађанског васпитања у Основној школи "Петефи Шандор" из Новог Сада за ученике 6. односно 8. разреда.

Часове су обележиле дебате о тешкоћама са којима се ученици сусрећу како у школи тако и ван ње. О институцији омбудсмана и његовој улози у заштити људских права ученике је упознала шефица Стручне службе Заштитника грађана Града Новог Сада, мр Марија Достанић,  док је  о концепту права детета и основним принципима на којима почива Конвенција о правима детета говорио Заменик Покрајинског омбудсмана за права детета Милан Дакић.

Часови су били интерактивни јер је управо кроз примере, које су деца наметнула као теме за разговор, указано на поступке и начине који се користе ради решавања конкретних проблема, а све у циљу опште заштите и унапређења људских права, односно права детета.