ЕДУКАЦИЈА НА ТЕМУ МОБИНГА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА УПРАВЕ ГРАДА НОВОГ САДАЛокални омбудсман Града Новог Сада у сарадњи са Регионалном канцеларијом посредника из Ниша организовао је едукацацију на тему мобинга дана 28. септембра 2021. године, којем су присуствовали запослени у органима управе Града Новог Сада - представници градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, представници јавно-комуналних предузећа као и Локалног омбудсмана. Семинар је одржан у периоду од 8:30 - 14:30 часова, у сали Скупштине Града Новог Сада.

 

Предавачи на семинару су били: Стефан Цветковић, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација РС, медијатор-посредник, др Тамара Џамоња Игњатовић, редовни професор Факултета политичких наука Београд и Виолета Стаменковић, дипломирани правник, лиценцирани медијатор-посредник у решавању спорова.

 

На семинару је одржано предавање које се односи на примену  Закона о спречавању злостављања на раду, одредаба Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених, упоређивање са Законом о забрани дискриминације и Законом о посредовању у решавању спорова.

 

У даљем току  семинара од стране предавача указано је на улогу органа јавне власти у превенцији мобинга, детаљно је појашњен појам, карактеристике и манифестације мобинга и специфичности ове врсте злостављања на раду, врсте и фазе мобинга, психолошке последице и карактеристике учесника мобинга (психолошке карактеристике жртве и мобера), дисбаланс у међуљудским односима, преглед прописа који регулишу мобинг, Закон о спречавању злостављања на раду, процедуре у случајевима злостављања на раду и дисциплинска, прекршајна и кривичноправна димензија одговорности. Такође, за полазнике едукације било је корисно указивање на постојећу праксу у вези мобинга.

 

Предавање је пратила презентација предавача, која је учесницима семинара достављена електронским путем.

 

Након излагања предавача од стране учесника семинара постављана су питања, дати су адекватни одговори на иста, те су на тај начин разјашњене недоумице које се појављују у пракси приликом примене закона.

 

Едукација је одржана уз примену и поштовање свих прописаних епидемиолошких  мера.