ЕДУКАЦИЈА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЕДУКАЦИЈА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

У ОРГАНИМА УПРАВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Локални омбудсман Града Новог Сада организовао је семинар о општем управном поступку дана 22. октобра 2020. године, којем су присуствовали запослени у органима управе Града Новог Сада - представници градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, као и Локалног омбудсмана. Семинар је одржан у периоду од 9:30 - 14:30 часова, у сали Скупштине Града Новог Сада.

Предавач на семинару била је Ружа Урошевић, судија Управног суда.

На семинару је одржано предавање које се односи на Закон о општем управном поступку као и примени правила управног поступка у поступку инспекцијског надзора. Указано је на најчешће грешке при вршењу инспекцијског надзора, приказана је пракса из рада Управног суда, дати су одговори на постављена питања учесника семинара, те су на тај начин разјашњење недоумице које се појављују у пракси приликом примене закона.
Локални омбудсман сматра да је циљ семинара остварен, односно указано је на важност правилне и законите примене одредаба Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору приликом одлучивања о појединачним правима и обавезама грађана, што ће допринети остваривању и заштити права грађана у поступцима пред органима управе Града Новог Сада.