ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА | Локални омбудсман

ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА

У част обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета Покрајински Заштитник грађана-омбудсман организује Фестивал права детета у Новом Саду, али и у другим местима у АП Војводини у периоду од 20. октобра до 20. новембра 2019. године.

 

Поводом отварања фестивала дана 25. новембра 2019. године у канцеларији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана отворена је изложба "Историјат настанка Конвенције о правима детета" након чега је одржан  тематски састанак Новосадске мреже за децу НСМЕДЕ - Право детета на доступност квалитетне подршке раном развоју у локалној заједници.

 

Такође у оквиру фестивала одржана је и трећа међународна научно-стручна конференција дана 29. и 30. новембра 2019. године под називом "Заштита права детета-30 година од усвајања конвенције о правима детета" у сарадњи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања из Београда и подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Представнице канцеларије Заштитника грађана Града Новог Сада присуствовале су наведеним манифестацијама, којима се жели утицати на ширу друштвену заједницу и подсетити на одговорност према деци и потребу за унапређењем поштовања права детета.