Годишњица оснивања канцеларије Локалног омбудсмана Града Новог Сада

Канцеларија Заштитника грађана Града Новог Сада почела је са радом 11. октобра 2010. године. Ова институција је касније, 2019. године, променила назив у Локални омбудсман Града Новог Сада.

За 12 година постојања и рада запослени у Стручној служби Локалног омбудсмана обавили су неколико хиљада разговора са грађанима о проблемима који представљају њихове највеће бриге, а који се на неки начин тичу рада и пословања органа Града Новог Сада, и поступали по притужбама у великом броју случајева.

Посећања ради, Локални омбудсман за територију Града Новог Сада је независан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, Градског већа када поступа као другостепени орган у управном поступку, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења.

Канцеларија Локалног омбудсмана се налази у улици Војвођанских бригада број 17, те и овим поводом позивамо све грађане који имају притужбе на рад горе наведених органа да се обрате Локалном омбудсману.