ИЗРАДА МОДЕЛА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ | Заштитник грађана

ИЗРАДА МОДЕЛА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ

Заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић присуствовала је радном састанку који је одржан 10. октобра 2018. године у просторијама мисије ОЕБС за Србију у Београду.

Радном састанку су присуствовали чланови Удружења локалних омбудсмана Србије (састанку је присуствовало укупно 17 Заштитника и заменика Заштитника грађана на локалном нивоу) и Марко Томашевић испред Сталне конференције градова и општина у Србији. На састанку су разматрана досадашња решења која постоје у Одлукама о Заштитницима грађана на локалном нивоу, као и могућности да се начин поступања локалних омбудсмана унапреди доношењем Одлука о локалним омбудсманима које би биле усаглашене.