Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину | Заштитник грађана

Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину

Заштитница грађана Града Новог Сада је данас предала председници Скупштине Града Новог Сада Извештај за 2015. годину. Извештај ће бити предмет разматрања на некој од наредних седница Скупштине Града Новог Сада.