Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину | Заштитник грађана

Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину

У Извештају који је данас разматран на Скупштини Града представљени су статистички подаци о предметима које је водио Заштитник грађана у протеклој години, али и поједини предмети који су обележили рад Заштитника грађана.

С обзиром да све већи број градских органа управе препознаје значај и функцију ове институције, све већи број предмета се заврши након само једног обраћања Заштитника грађана. Из наведеног разлога су у Извештају, поред предмета у којима су утврђене неправилности у раду органа управе и донете Препоруке и Мишљења, представљени и поједини предмети у којима је орган решио проблем на који грађанин указује одмах након обраћања Заштитника грађана, као и поједини предмети у којима нису утврђене неправилности у раду органа управе. 

Што се тиче статистичких података, подаци о броју поднетих притужби на рад неког органа управе не показују аутоматски и квалитете рада тог органа. Један од органа који има највећи број поднетих притужби је Градска пореска управа, док са друге стране Заштитник грађана има успешну сарадњу са овим органом, у смислу да се највећи број предмета оконча након само једног обраћања Заштитника грађана, било на начин да је решен проблем на који грађанин указује, било да је утврђено да нису постојале неправилности у раду овог органа.