ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИСТРАЖИВАЊА О НИВОУ СВЕСТИ ГРАЂАНА ГРАДА НОВОГ САДА О ПОСТОЈАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПРОМОВИСАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ | Локални омбудсман