КОНФЕРЕНЦИЈА ,,АКТУЕЛНА ПИТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ФУНКЦИОНИСАЊА И РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

 

КОНФЕРЕНЦИЈА ,,АКТУЕЛНА ПИТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ФУНКЦИОНИСАЊА И РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

 

У организацији Удружења локалних омбудсмана Србије, уз подршку ОЕБС-а Мисија у Србији одржана је конференција на тему „Актуелна питања организације, функционисања и рада институције локалних омбудсмана у Републици Србији“ у периоду од 30.11. - 02.12.2016. године у Шапцу.

На конференцији су разматрана питања која се односе на положај локалних омбудсмана кроз последњи нацрт Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и препознавање значаја локалних омбудсмана кроз Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и актуелна питања из праксе поступања локалних омбудсмана у погледу повреде права грађана и поступања локалних органа самоуправе, након чега су усвојени закључци.

Такође, на Конференцији усвојен је план и програм рада Удружења локалних омбудсмана Србије за 2017. годину кроз сарадњу са ОЕБС-ом, сарадња са другим организацијама, органима, са невладиним сектором ради видљивости и препознатљивости Удружења.