КОНФЕРЕНЦИЈА „ЛОКАЛНИ ЗАШТИТНИЦИ ГРАЂАНА (ОМБУДСМАНИ) И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ | Заштитник грађана

КОНФЕРЕНЦИЈА „ЛОКАЛНИ ЗАШТИТНИЦИ ГРАЂАНА (ОМБУДСМАНИ) И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

 

У организацији Удружења Архус центар из Крагујевца, које је део Мреже Архус центара Србије, реализован је пројекат Подршка Удружењу локалних омбудсмана Србије у примени Архуске конвенције, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу - Мисије у Србији, у периоду 30.11. - 01.12.2017. године, у Крагујевцу.

На конференцији су покрајинском и локалним заштитницима грађана (омбудсманима) и представницима организација цивилног друштва из целе Србије, представљени различити аспекти заштите животне средине и потенцирана улога у заштити права грађана у овој области. Презентације су одржали представници Министарства заштите животне средине, канцеларије Заштитника грађана Републике Србије, канцеларије Заштитника грађана града Крагујевца, Прекршајног апелационог суда - одељење у Крагујевцу, Мреже Архус центара Србије, правни експерти и др.

На конференцији је договорено да ће све институције наставити даљу сарадњу као и планирати заједничке активности, а све у циљу унапређења заштите животне средине.