КОНФЕРЕНЦИЈА „РАДНОПРАВНИ АСПЕКТИ ЉУДСКИХ ПРАВА-ТЕОРИЈА И ПРИМЕНА“

Дана 10. априла 2024. године у Београду, одржана је конференција „Радноправни аспекти људских права-теорија и примена“ у организацији Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, канцеларије Покрајинског омбудсмана као и канцеларија Локалног омбудсмана града Ниша и града Крагујевца, уз подршку Удружења омбудсмана Србије, којом приликом је потписан Споразум о сарадњи између Агенције и Удружења омбудсмана Србије.

Конфернцију је отворио републички омбудсман мр Зоран Пашалић, а скупу су присуствовали локални омбудсмани као и стручњаци и професори из области радног права, миритељи и арбитри. Испред канцеларије Локалног омбудсмана Града Новог Сада конференцији су присуствовале Стевана Субић, Локална омбудсманка и Стојанка Варајић, заменица Локалне омбудсманке.

Циљ скупа, који је на једном месту окупио локалне омбудсмане, миритеље и арбитре Агенције, је било стицање нових знања, размена добре праксе и дијалог о унапређењу заштите људских права и радних права која из њих проистичу.