Локални акциони план за спречавање и борбу против насиља над женама и насиља у породици Града Новог Сада за период 2023-2026

Локални омбудсман Града Новог Сада Марина Попов Иветић је чланица радне групе за израду наведеног Акционог плана.

Први састанак радне групе је одржан 19. септембра 2022. године и на њему су договорени даљи кораци у изради истог, као што је прикупљање неопходних података и динамика одржавања састанака радне групе.