ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАНИ У ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СРБИЈЕ

Правни факултет Универзитета Унион у Београду је организовао стручни скуп под називом "Локални омбудсмани у градовима и општинама Србије".

На скупу су представљени научни и стручни радови на тему локалних омбудсмана у Србији, а свој рад под називом "Анализа одлука о локалним омбудсманима" је представила и Локални омбудсман Града Новог Сада Марина Попов Иветић.

Поред Локалног омбудсмана Града Новог Сада, своје радове су представили и др Мијодраг Радојевић са факултета за политичке студије, Милош Јанковић, адвокат и бивши заменик Заштитника грађана Републике Србије, проф. др Петар Теофиловић са Факултета за правне и пословне студије "Др Лазар Вркатић", Миљко Ваљаревић, Локални омбудсман Града Београда, Миладин Нешић, председник Удружења омбудсмана Србије и Локални омбудсман општине Бачка Топола, маст. род. студ. Анкица Драгин са ПФУУБ, проф. др Дејан Миленковић са Факултета политичких наука, проф. др Небојша Шаркић декан ПФУУБ и Јелена Стојковић Соколовић, Локални омбудсман Града Панчева.

На скупу су отворена важна питања која се односе на статус и положај Локалних омбудсмана у Републици Србији, као и донети закључци о унапређењу њиховог деловања.