ОБИЛАЗАК МЕСНИХ ЗАЈЕДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

У Служби Заштитника грађана Града Новог Сада у току је припрема Програма обиласка Месних заједница на територији Града Новог Сада у циљу ефикаснијег обављања послова из своје надлежности, обзиром да је на основу интереса и потреба грађана као и досадашњег искуства, утврђено да је потребно обилазити Месне заједнице на територији Града Новог Сада, како би на тај начин обезбедили пре свега бољу доступност ове Институције грађанима Града Новог Сада.

У предстојећем јесењем периоду планиран је обилазак 11 месних заједница на територији Града Новог Сада.

Месне заједнице ће обилазити запослени у канцеларији Заштитника грађана средом,  у периоду од 10-12 часова, према следећем распореду:

 • 20. септембар – Месна заједница Каћ
 • 27. септембар - Месна заједница Буковац
 • 04. октобар - Месна заједница Сремска Каменица
 • 11. октобар - Месна заједница Ветерник
 • 18. октобар - Месна заједница Футог
 • 25. октобар - Месна заједница Степановићево
 • 01. новембар - Месна заједница Ковиљ
 • 08. новембар - Месна заједница Руменка
 • 15. новембар - Месна заједница Кисач
 • 22. новембар - Месна заједница Лединци
 • 29. новембар - Месна заједница Бегеч

Важно је напоменути да ће приликом обиласка месних заједница грађани који имају притужбу на рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења, моћи поднети притужбу Заштитнику грађана уколико су за то испуњени прописани услови, те је стога важно да приликом доласка понесу сву правно релевантну документацију коју поседују.