ОБИЛАЗАК МЕСНИХ ЗАЈЕДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

У Служби Локалног омбудсмана Града Новог Сада у току је припрема Програма обиласка Месних заједница на територији Града Новог Сада у циљу ефикаснијег обављања послова из надлежности овог органа, с обзиром да је на основу интереса и потреба грађана као и досадашњег искуства, утврђено да је потребно обилазити Месне заједнице на територији Града Новог Сада, како би на тај начин обезбедили пре свега бољу доступност ове институције грађанима Града Новог Сада.

 

У предстојећем јесењем периоду планиран је обилазак осам месних заједница на територији Града Новог Сада.

 

Месне заједнице ће обилазити запослени из канцеларије Локалног омбудсмана уторком и четвртком, у периоду од 10-12 часова, према следећем распореду:

 

11. октобар -Месна заједница Буковац

13. октобар - Месна заједница Ченеј

18. октобар - Месна заједница Степановићево

20. октобар - Месна заједница Футог

25. октобар - Месна заједница Лединци

27. октобар - Месна заједница Каћ

01. новембар - Месна заједница Ковиљ

03. новембар - Месна заједница Бегеч

 

            Важно је напоменути да ће приликом обиласка месних заједница грађани који имају притужбу на рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења, моћи поднети притужбу Локалном омбудсману уколико су за то испуњени прописани услови, те је стога важно да приликом доласка понесу сву правно релевантну документацију коју поседују.

 

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/318935/Lokalni-ombudsman-obilazi...

https://www.youtube.com/watch?v=TgEcod-oglw