ОБИЛАЗАК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДАУ Служби Локалног омбудсмана Града Новог Сада у току је припрема Програма обиласка Месних заједница на територији Града Новог Сада у циљу ефикаснијег обављања послова из надлежности овог органа, с обзиром да је на основу интереса и потреба грађана као и досадашњег искуства, утврђено да је потребно обилазити Месне заједнице на територији Града Новог Сада, како би на тај начин обезбедили пре свега бољу доступност ове институције грађанима Града Новог Сада.

 

У предстојећем периоду планиран је обилазак пет месних заједница на територији Града Новог Сада.

 

Месне заједнице ће обилазити запослени из канцеларије Локалног омбудсмана уторком и четвртком,  у периоду од 10-12 часова, према следећем распореду:

 

23. мај -Месна заједница Ветерник

25. мај - Месна заједница Сремска Каменица

30. мај- Месна заједница Руменка

01. јун- Месна заједница Кисач

06. јун- Месна заједница Будисава

 

            Важно је напоменути да ће приликом обиласка месних заједница грађани који имају притужбу на рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења, моћи поднети притужбу Локалном омбудсману уколико су за то испуњени прописани услови, те је стога важно да приликом доласка понесу сву правно релевантну документацију коју поседују.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rAW34M6Rh-c