ОБУКА НА ТЕМУ „СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ЛОБИРАЊУ, ПРОВЕРА ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ФУНКЦИОНЕРА И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА РЕГИСТРИМА КОЈЕ ВОДИ АГЕНЦИЈА“ | Локални омбудсман

ОБУКА НА ТЕМУ „СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ЛОБИРАЊУ, ПРОВЕРА ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ФУНКЦИОНЕРА И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА РЕГИСТРИМА КОЈЕ ВОДИ АГЕНЦИЈА“У организацији Агенције за борбу против корупције одржана је обука на тему „Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, провера имовине и прихода функционера и обавезе у вези са Регистрима које води Агенција“, дана 30. октобра 2019. године у Великој сали Скупштине Града Новог Сада.

Обуци су присуствовали представници Града Новог Сада као и представници више јединица локалне самоуправе са територије АП Војводина.

Обука је намењена функционерима који врше јавне функције у органима јединице локалне самоуправе и функционерима који врше јавне функције у органима јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Обука је праћена визуелном презентацијом и практичним примерима, те је у великој мери допринела унапређењу знања из ове области.