ОБУКА “ОД ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА, ПРЕКО ИОП-А, ДО ТРАНЗИЦИЈЕ”

Удружење жена Ромена уз подршку Локалног омбудсмана Града Новог Сада је у суботу 19.09.2020. у просторијама Основне школе "Вук Караџић", организовало  обуку  “Од педагошког профила, преко иоп-а, до транзиције”

Циљ обуке је да се унапреде компетенције запослених у основним школама за препознавање снага детета, израду ПП, ИОП-а у складу са прописима и у интересу напретка детета као и креирање персонализоване подршке у процесу транзиције.

Поменута обука обухватила је специфичну тематику, односно ону тематику која се бави проблемима и изазовима у систему образовања са којима се сусрећу образовне установе. Током обуке учесници су имали прилику да науче, односно да утврде своја знања о томе шта је и како изгледа педагошки профил сваког ученика, шта је индивидуални образовни план (ИОП), шта је и чему служи транзиција, које су главне карактеристике ових института у образовању, шта треба да буде фокус у пружању подршке деци у учењу, као и где је њихова улога у овој подршци. Реализатор обуке је Друштво учитеља Нови Сад (ДУНС).