ОДРЖАНА ОБУКА „УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И ОЦЕЊИВАЊЕ И ФОРМУЛИСАЊЕ РАДНИХ ЦИЉЕВА“ | Заштитник грађана

ОДРЖАНА ОБУКА „УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И ОЦЕЊИВАЊЕ И ФОРМУЛИСАЊЕ РАДНИХ ЦИЉЕВА“

У Новом Саду, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада одржана је дана 15. и 16. јуна 2017. године обука на тему „Управљање људским ресурсима и правни и институционални оквир“ и „Оцењивање и формулисање радних циљева“.

 

Наведена обука се спроводи у оквиру Пројекта Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе који финансира Европска унија и Савет Европе, а имплементира Канцеларија Савета Европе у Београду у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

 

Обука је намењена руководиоцима свих организационих јединица и запосленима у организационим јединицама за управљање људским ресурсима.

 

Током обуке присутни су упознати са правним и институционалним оквиром (кључне одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, оцењивањем и формулисањем радних циљева и управљање променама, потом попуњавање радних места, стручно усавршавање запослених, креирање и управљање базама података и друго.

 

Обука је праћена визуелном презентацијом и практичним примерима, те је у великој мери допринела унапређењу знања из ове области.