ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ-ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ СЛУЧАЈЕВА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У РАДУ ОРГАНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

У Суботици, у Плавој сали Градске куће одржана је дана 21. марта 2017. године радионица "Заштита од дискриминације-препознавање и спречавање случајева дискриминације у раду органа јединица локалне самоуправе".

 

Имајући у виду значај примене антидискриминационог законодавства као и унапређење знања запослених у органима јединица локалне самоуправе Министарство управе и локалне самоуправе, Повереник за заштиту равноправности и Стална конференција градова и општина препознали су потребу за организовањем овакве радионице која је намењена начелницима општинских/градских управа, заменицима начелника као и секретарима градова/општина.

 

Наведеној радионици присуствовали су представници органа управе из градова у окружењу као и представници локалних омбудсмана, међу којима су и представници Заштитника грађана Града Новог Сада.

 

Рад је праћен визуелном презентацијом и бројним практичним примерима, као и студијом случаја, која је у великој мери допринела бољем разумевању предметне проблематике и унапређењу знања из ове области.