ПОТЕНЦИЈАЛИ И ИСКУСТВА ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У ПОДРШЦИ БИОЛОШКОЈ ПОРОДИЦИ И ПРЕВЕНЦИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ | Локални омбудсман

ПОТЕНЦИЈАЛИ И ИСКУСТВА ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У ПОДРШЦИ БИОЛОШКОЈ ПОРОДИЦИ И ПРЕВЕНЦИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрјински секретаријат за социјалну полотику, демографију и равноправност полова, УНИЦЕФ, СОС Дечија села Србије и Новосадска мрежа за децу "НСМЕДЕ" организовали су 21. маја 2019. године конференцију од називом "Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације".

На скупу су говорили представници организатора, члан Већа Града Новог Сада за социјалну заштиту и бригу о породици и деци Тихомир Николић, хранитељи и родитељи деце која су у систему повременог породичног смештаја и многи други.

Конференцији су присуствовале Заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић и шеф Стручне службе мр Марија Достанић.