Право на живот у здравој животној средини | Заштитник грађана

Право на живот у здравој животној средини

Заштитница грађана, заменик Заштитника грађана и шеф Стручне службе присуствовале су Колегијуму у организацији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана под називом "Право на живот у здравој животној средини" на ком су представљени налази до којих су у истраживањима дошли еминентни стручњаци из наведене области, као што су проф. др Божо Далмација, прод. др Наташа Милић и многи други.

На Колегимују је истакнуто да многи грађана АП Војводине и даље немају приступ здравствено исправној пијаћој води. Приказан је шематски приказ области у АП Војводини у којима се до пречишћене здраве пијаће воде може доћи изградњом јефтинијих постројења за пречишћавање воде, као и области у које је потребно уложити више средстава да би пијаћа вода била здравствено исправна. На Колегијуму су разматрана и многа друга питања из ове области.