САСТАНАК ЕВРОПСКОГ ОМБУДСМАН ИНСТИТУТА

У петак 03. септембра 2021. године у Новом Саду је одржана генерална скупштина удружења европских омбудсмана - European ombudsman institute.

Генералној скупштини је присуствовало преко двадесет омбудсмана и њихових представника из многих европских земаља, као што су Србија, Русија, Украјина, Аустрија, Немачка, Италија, Холандија итд.

Марина Попов Иветић, Локални омбудсман, је присуствовала генералној скупштини, имајући у виду да је Локални омбудсман Града Новог Сада институциони члан овог удружења од 2012. године.

Како је у уводном излагању истакао генерални секретар удружења dr Josef Siegele, заменик омбудсмана регије Тирол, Аустрија, Нови Сад је изабран за дестинацију, имајући у виду да је Србија једина европска земља која прихвата све врсте вакцина против Covid-19, што је у многоме олакшало долазак члановима удружења.

На Генералној скупштини је за председника удружења поново изабран проф. др Драган Милков, професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, док су по први пут изабрана два заменика председника, и то dr Alexander Shishlov, Human Rights Commissioner for St. Petersburg, i Nina Karpachova, First National Ombudsman - Commissioner for Human Rights ret. - Ukraine. За генералног секретара поново је изабран dr Josef Siegele.

https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/mirovic-primio-clanove-evro...

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=679988

https://www.dnevnik.rs/politika/mirovic-primio-clanove-evropskog-institu...

https://www.sns.org.rs/lat/novosti/vesti/mirovic-primio-clanove-evropsko...

https://www.vesti.rs/Vojvodina/Mirovic-primio-clanove-Evropskog-institut...