САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЛОКАЛНИМ ОМБУДСМАНИМА

У организацији Удружења омбудсмана Србије, уз подршку ОЕБС-а Мисија у Србији, одржан је састанак радне групе о Предлога Нацрта Закона о Локалним омбудсманима дана 11. октобра 2022. године у Новом Саду.

У раду радне групе учествовали су др Дејан Миленковић, ванредни професор на Факултету политичких наука, др Зорица Мршевић, ванредни професор на Факултету за европске правно-политичке студије, као и чланови радне групе: Марина Попов Иветић, Локални омбудсман Града Новог Сада, Катарина Митровски, Локални омбудсман Града Ниша, Весна Гојковић, Локални омбудсман београдске градске општине Вождовац, Миљко Ваљаревић, Омбудсман Града Београда, Алекса Кузман, Локални омбудсман општине Житиште, Миладин Нешић, Локални омбудсман општине Бачка Топола, Јелена Стојковић Соколовић, Локални омбудсман Града Панчева, Иван Петровић, заменик Локалног омбудсмана Града Краљева, Александар Јовановић, заменик Омбудсмана Града Београда, Маја Тоскић, заменик Локалног омбудсмана Града Суботице и Стојанка Варајић, заменик Локалног омбудсмана Града Новог Сада.

Након дискусије у којој су учествовали представници радне групе утврђен је Предлог нацрта Закона о локалним омбудсманима.