САСТАНАК СА ЧЛАНОВИМА ЕКСПЕРТСКЕ МИСИЈЕ

Дана 22. фебруара 2017. године одржан је састанак са члановима Експертске мисије.

 

Посета Експертске мисије односила се на питања у вези положаја националних мањина и спровођења и заштите њихових права, са посебним акцентом на област образовања и информисања на језицима националних мањина, као и уопштено спровођење Акционог плана посвећеног унапређењу положаја националних мањина, а везано за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља 23 које се односи на правосуђе и основна права.

 

Састанку су присуствовали представници Експертске мисије, Министарства правде, Националног савета Русина, Града Новог Сада и Заштитника грађана Града Новог Сада.

 

На самом састанку изнете су информације које се односе на рад Националних савета на територији Града Новог Сада, потом како се спроводи образовање и информисање на матерњем језику односно језику националних мањина који су у службеној употреби у Граду Новом Саду.