САСТАНАК УДРУЖЕЊА ОМБУДСМАНА СРБИЈЕ

У организацији ОЕБС-а Мисија у Србији одржан је састанак Удружења омбудсмана Србије у Вршцу, у периоду од 29. септембра до 01. октобра 2021. године.

Састанку су присуствовали локални омбудсмани, представници Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, као и Маја Мићић испред ОЕБС-а – Мисије у Србији.

На састанку је разматран Извештај о раду за 2020. годину, Финансијски извештај за 2020. годину као и Предлог плана рада за 2021.-2022. годину. Осим наведених извештаја на састанку су разматрана актуелна питања из праксе омбудсмана у Републици Србији са посебним освртом на активности које су усмерене на промоцију институције Локалног омбудсмана у јединицама локалних самоуправа у Републици Србији у којима иста није установљена.