САСТАНАК УДРУЖЕЊА ОМБУДСМАНА СРБИЈЕ

У организацији ОЕБС-а Мисија у Србији одржан је састанак Удружења омбудсмана Србије у Шапцу, у периоду од 07. децембра до 09. децембра 2021. године.

Састанку су присуствовали локални омбудсмани, Покрајински заштитник грађана-омбудсман,  Маја Мићић испред ОЕБС-а – Мисије у Србији, као и предавачи проф. др Маријана Пајванчић, проф. др Зорица Мршевић и проф. др Дејан Миленковић.

На састанку су разматрана питања која се односе на примену Закона о родној равноправности, о обавезама локалне самоуправе и покрајине које су проистекле из закона као и улози локалних омбудсмана у локалној самоуправи и покрајини у вези примене Закона.

Такође, на састанку су разматрана питања и полазне основе за израду предлога Нацрта Закона о локалним омбудсманима.