СТАРИЈЕ ЖЕНЕ У ФОКУСУ

Локални омбудсман Града Новог Сада је присуствовала округлом столу на тему "Извештај о истраживању о положају старијих жена у Србији и њиховој укључености у друштвени и политички живот и препоруке"

На округлом столу су присутни упознати са резултатима истраживања о укључености старијих жена, очекивања околине и стремљена ове категорије жена. Учеснице на округлом столу су изнеле своја запажања из великог животног искуства о потребама и условима за већу укљученост жена старије доби у процесе одлучивања у локалној заједници.