СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ У ОРГАНИМА ГРАДА НОВОГ САДА

Локални омбудсман Града Новог Сада у сарадњи са анти-корупцијским порталoм Пиштаљка, у оквиру USAID Пројекат за одговорну власт организовао је едукацију на тему узбуњивања дана 25. новембра 2021. године, којој су присуствовали запослени у органима управе Града Новог Сада - представници градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, представници јавно-комуналних предузећа као и Локалног омбудсмана. Семинар је одржан у периоду од 9:00 - 14:30 часова, у сали Културне станице Еђшег Града Новог Сада.

Према члану 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/14), послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем. Мером 3.1.2 Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 62/2017), послодавац има обавезу да организује обуку или упути на одговарајућу обуку лице задужено за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.

 

Према сазнањима Локалног омбудсмана нису сва лица која су овлашћена за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у органима Града Новог Сада прошла прописану обуку, те је из наведеног разлога организована едукација за запослене у органима Града Новог Сада.

Предавачи на семинару су били представници анти-корупцијског портала Пиштаљка. 

На семинару је одржано предавање које се односи на примену  Закона о заштити узбуњивача, где су посебно обрађене теме које се односе на унутрашње узбуњивање, поступак узбуњивања, обавезе послодавца и овлашћеног лица, потом је указано на одредбе  Правилника о унутрашњем узбуњивању. Такође, приказано је видео сведочење узбуњивача и анализирање студије случајева, уз презентацију предавача.

Током излагања предавача од стране учесника едукације постављана су питања, дати су адекватни одговори на иста, те су на тај начин разјашњене недоумице које се појављују у пракси приликом примене закона.

 Едукација је одржана уз примену и поштовање свих прописаних епидемиолошких  мера.