УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ И ПРАВА МАЊИНА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ | Локални омбудсман

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ И ПРАВА МАЊИНА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Удружење омбудсмана Србије је уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице организовало је Конференцију под називом "Унапређење рада Савета за међунационалне односе и права мањина у локалној заједници". Конференција је одржана 29. маја 2019. године у Бачкој Тополи.

Конференцији су присуствовали Седлар Петер, начелник општинске управе Бачка Топола, Анико Ширкова, заменик Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, Шандор Егереши, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, локални омбудсмани из седам локалних самоуправа са територије Војводине, као и представници седам Савета за међунационалне односе са територије Војводине (Темерин, Зрењанин, Бачка Топола, Кикинда, Тител, Панчево и Житиште), као и Маја Мићић представник ОЕБС мисије за Србију.

На конференцији су представници Савета имали могућности да изнесу своја искуства у раду и размене мишљења о надлежностима и делокругу активности.

Представници Савета су изразили велики значај који има организовање ове врсте скупа, с обзиром да у ранијем периоду нису имали прилике да се састају на једном месту и размењују искуства, а што су истакли као један од већих проблема у раду, с обзиром да пракса рада Савета није још увек развијена, те постоје локалне самоуправе у којима су Савета неактивни.