ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 12. децембра 2019. године усвојила Одлуку о локалном омбудсману.

Усвајањем наведене Одлуке назив институције Заштитник грађана је промењен у Локални омбудсман.

Заштитница грађана Града Новог Сада упознаје грађане да се променом назива институције неће унети велике промене у рад саме институције, с обзиром да ће Локални омбудсман преузети надлежности Заштитника грађана, које су у односу на надлежности које је имао Заштитник грађана проширене утолико што ће Локални омбудсман контролисати и рад Градског већа када поступа као другостепени орган у управном поступку.

Заштитница грађана и заменица Заштитнице грађана настављају са радом као Локални омбудсман и заменик Локалног омбудсмана до истека мандата на који су изабране. Такође, Стручна служба Заштитника грађана наставља са радом као Стручна служба Локалног омбудсмана, у истим просторијама које се налазе на адреси Војвођанских бригада број 17. Број телефона 021/420-211 остаје и даље доступан грађанима, док је нова адреса сајта www.lokalniombudsman.novisad.rs већ у функцији иако сајт није ажуриран. Мејл адреса zastitnik.gradjana@novisad.rs ће у наредном периоду и даље бити у функцији, а ускоро се очекује и да мејл адреса lokalni.ombudsman@novisad.rs буде стављена у функцију. Што се тиче Facebook страница Zastitnik gradjana и Zaštitnik građana Novi Sad за сада ће се и даље користити под тим називима, до усклађивања.

Поступци започети по одредбама Одлуке о Заштитнику грађана („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/08) завршиће се по одредбама Одлуке о Локалном омбудсману.

Текст Одлуке о Локалном омбудсману биће доступан на сајту Локалног омбудсмана након објављивања у Службеном листу Града Новог Сада.