„XXII БУДВАНСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ“ | Заштитник грађана

„XXII БУДВАНСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ“

У периоду од 04. до 08. јуна 2017. године одржано је Саветовање правника „XXII Будвански правнички дани“, у конгресном центру хотела Медитеран у Будви-Бечићи.

Саветовање је одржано у организацији Савеза удружења правника Србије и Републике Српске.

 

Тема скупа је била „ Актуелна питања савременог законодавства“, а главне теме:

  • Преднацрт Грађанског законика Републике Србије,
  • Имовинско правни односи и поступци,
  • Управно и радно законодавство.

 

Семинар је отворен 05. јуна 2017. године, а уводно излагање изнео је проф. др Слободан Перовић са посебним освртом на Преднацрт Грађанског законика Републике Србије. У уводном излагању проф. др Слободан Перовић указао је на општи значај кодификације као једну од значајних етапа у доношењу великих законика којима би се у целини обухватиле одређене области друштвеног живота. Предмет будућег Законика обухватао би део грађанског права, уговорне и друге облигационе односе, својину и друга стварна права, породичне односе и наслеђивање.

 

С обзиром да је од 01. јуна 2017. године почела пуна примена новог Закона о општем управном поступку, веома значајна била су излагања која су се односила на остваривање права грађана у посебним управним поступцима и о новинама у односу општег и посебних управних поступака, као и питања која се односе на покретање управног поступка и трошкове управног поступка по новом Закону о општем управном поступку.