Заштита права пацијена | Заштитник грађана

Заштита права пацијена

Савет за здравље Града Новог Сада и Саветник за заштиту права пацијената организовали су у петак 21. децембра 2018. године у Плавој сали Скупштине града Новог Сада свечани састанак поводом 5 година рада.

На састанку је представљен рад Саветника за заштиту права пацијената, потом поступак по приговору пацијената, основна права пацијената као и примери из праксе али и проблеми у пракси, како према пацијентима, тако и према здравственим установама и запосленима.

Поред бројних учесника и учесница представника здравствених установа на територији Града Новог Сада скупу је испред канцеларије Зашитника грађана Града Новог Сада присуствовала мр Марија Достанић, шефица Стручне службе.