ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУУ Новом Саду је дана 14. новембра 2019. године организован инфо дан – сусрет заинтересованих страна у склопу пројетка  „Приступ правосуђу у извршним поступцима – изградња модела кроз перспективу заштите потрошача“ који спроводи Центар за европске политике, а  подржава УСАИД – Пројекат владавине права.

На инфо дану су представљени резултати истраживања проблема и препрека за заштиту права протрошача који се јављају као дужници у извршењу наплате комуналних услуга, као и модели изградње механизма праћења ових предмета и сарадње потрошачких организација и јавних извршитеља, ради унапређења стања заштите ових права.

На инфо дану присуствовали си јавни извршитељи из Новог Сада, представници потрошачких организација из Новог Сада, представници ЈКП „Информатика“ Нови Сад као и представници правосудних органа и Заштитника грађана Града Новог Сада.