Заштитница грађана Града Новог Сада присуствовала је радном састанку са заштитником грађана Републике Србије, Покрајинским заштитником грађана - омбудсманом и локалним Заштитницима грађана

У Београду, у просторијама заштитника грађана Републике Србије, 13. септембра 2017.године одржан је састанак ком су присуствовали заштитник грађана Републике Србије Зоран Пашалић, његови заменици и помоћници, Покрајински заштитник грађана - омбудсман Зоран Павловић и чланови Удружења локалних омбудсмана Србије (УЛОС), међу којима и Заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић.

Тема састака је пре свега било продубљивање сарадње међу омбудсманима на свим нивоима, уједначавање праксе свих омбудсмана, те разматрање најзначајнијих проблема које грађани износе у својим обраћањима. На састанку је разматрано које кораке је прве потребно предузети у циљу јачања институције омбудсмана у Србији, самим тим и боље заштите права грађана. Како је отворен велики број питања, од којих многа захтевају хитност у поступању, договорено је да се наредни састанак одржи у што краћем року.