ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА НОВОГ САДА ПРИСТУПИО НОВОСАДСАДСКОЈ МРЕЖИ ЗА ДЕЦУ-НС МЕДЕУ Новом Саду је дана 20. новембра 2019. године, поводом Светског дана детета, одржана завршна конференција Фестивала права детета којом приликом су представљени резултати једномесечних активности које су се одвијале на територији АП Војводине.

Овом приликом је организован и приступ нових чланица Новосадској мрежи за децу НС МЕДЕ, тако да је званично и Заштитник грађана Града Новог Сада постао члан ове организације која се кроз сарадњу са чланицама, али и осталим актерима друштвеног живота, бави заштитом права детета на принципима Конвенције УН о правима детета, дакле у складу са најбољим интересом детета, принципом недискриминације, партиципације детета као и правом на живот, опстанак и развој.

Чланице мреже за децу НС МЕДЕ постали су и Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Центар за социјални рад Града Новог Сад, као и Дом здравља Нови Сад.