Притужба | Локални омбудсман

Притужба

О притужби

Уколико грађанин сматра да су му неким чињењем или нечињењем (пропуштањем да се одговори на захтев грађанина) органа Градских управа Града Новог Сада, Јавних предузећа и Установа чији је оснивач Скупштина Града Новог Сада, повређена нека права, може поднети притужбу на њихов рад Заштитнику грађана Града Новог Сада. Списак Градских управа Града Новог Сада и Јавних предузећа и Установа чији је оснивач Скупштина Града Новог Сада, можете наћи у одељку „надлежност“ или у одељку „линкови“. Пре подношења притужбе грађани/ке су дужни да покушају да заштите своја права у одговарајућем поступку пред надлежним органом. Заштитник грађана ће упутити подносиоце притужбе, на покретање одговарајућег поступка пред надлежним органом, ако је такав поступак прописан, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства. Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама, осим ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, када ће поступак покренути по сопственој иницијативи. Притужба се подноси у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. На подношење притужбе не плаћа се такса нити друга накнада. Приликом попуњавања притужбе, лица запослена у Стручној служби Заштитника грађана дужна су да пруже помоћ. Лица лишена слободе имају права да поднесу притужбу у запечаћеној ковети. Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде права грађана, односно последњег поступања, односно непоступања органа управе у вези са учињеном повредом права грађана.

Уколико желите да поднесе притужбу путем сајта, потребно је да се прво региструјете кликом на линк „РЕГИСТРАЦИЈА“. Уколико већ имате отворен налог потребно је да се улогујете кликом на линк „ПРИЈАВА“. Уколико имате отворен налог, али сте заборавили лозинку, након клика на линк „ПРИЈАВА“ потребно је да кликнете и на линк „ЗАТРАЖИ НОВУ ЛОЗИНКУ“.