Вести

23.05.2016.

На основу притужбе грађанина који је захтевао да у поступку остане анониман, Заштитник грађана Града Новог Сада је по сопственој иницијативи покренуо поступак ради испитивања контроле рада Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, због измене обрачуна трошкова за превоз путника

18.05.2016.

Заштитнику грађана Града Новог Сада обратио се већи број грађана који указују на проблеме настале услед необавештености грађана о стању њиховог пореског дуга. Због наведеног, дешава се да грађани не измире дуговање, а неретка је и ситуација да је дуговање, услед обрачуна камате, знатно увећано,

11.05.2016.

Заштитница грађана Града Новог Сада гостовала је у емисији "Разгледнице" на РТВ "Војводина", заједно са Маријаном Јовановић, директорицом Центра за промоцију безбедности саобраћаја. Тема гостовања је било представљање наставка едукације "Бициклом безбедно" током које се деца узраста петог

28.03.2016.

На сајту је тренутно постављен Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину само на српском језику.

Обавештавају се припадници националних мањина да је у току превођене Извештаја на мађарски, словачки и русински језик, те да ће одмах након завршеног поступка превођења,

25.03.2016.

У Извештају који је данас разматран на Скупштини Града представљени су статистички подаци о предметима које је водио Заштитник грађана у протеклој години, али и поједини предмети који су обележили рад Заштитника грађана.

С обзиром да све већи број градских органа управе препознаје значај