Вести | Page 5 | Заштитник грађана

Вести

04.10.2018.

Заштитник грађана Града Новог Сада у сарадњи са Омладином „Јазас“-а Нови Сад спроводи истраживање о нивоу свести грађана Града Новог Сада о постојању канцеларије Заштитника грађана. Уједно, Омладина „Јазас“-а  врши промовисање рада канцеларије Заштитника грађана. Једна од

01.10.2018.У организацији Удружења локалних омбудсмана Србије, уз подршку ОЕБС-а Мисија у Србији, одржана је Међународна конференција омбудсмана на тему „Досадашња искуства и правци даљег развоја институције омбудсмана“ у периоду 27.-28. септембар 2018. године у Бачкој Тополи.

25.09.2018.

СТРУЧНИ СКУП „ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ У XXI ВЕКУ“

 

Заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић и заменик Заштитника грађана Стојанка Варајић присуствовале су стручном скупу који је организовао Покрајински заштитник грађана - омбудсман под

30.08.2018.

Џон Клејтон, шеф Одељења за демократизацију Организације за европску безбедност и сарадњу, Мисије у Србији, био је у радној посети Заштитнику грађана Града Новог Сада дана 23. августа 2018. године.

Приликом радне посете упознат је са начином рада Канцеларије Заштитника грађана Града Новог

06.07.2018.

Панел дискусија -Потребе старих и подршка друштва

 

Панел дискусија на тему потребе старих и подршка друштва одржана је у четвртак, 5. јула, у Клубу за одрасла и стара лица – Витаплан, Лукијана Мушицког 9 у Новом