СТРУЧНИ СКУП "ЗДРАВЉЕ, САМОПОШТОВАЊЕ И ДОСТОЈАНСТВО ДЕТЕТА" | Заштитник грађана

СТРУЧНИ СКУП "ЗДРАВЉЕ, САМОПОШТОВАЊЕ И ДОСТОЈАНСТВО ДЕТЕТА"

Заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић и шефица Стручне службе Заштитника грађана Града Новог Сада мр Марија Достанић присуствовале су 26. новембра 2018. године стручном скупу који је организовао Покрајински заштитник грађана-омбудсман под називом "Здравље, самопоштовање и достојанство детета – Подршка деци на болничком лечењу".

Скуп је организован с циљем да се укаже на значај целовитог приступа правима и развоју детета и да би се дао допринос унапређењу права детета на уживање највишег остваривог стандарда здравља како је то прописано Конвенцијом Уједињених нација о правима детета.

На стручном скупу су, између осталих, говорили Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић и његов заменик за права детета Милан Дакић, потом до Јованка Коларовић - начелница одељења за хематологију у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, др Татјана Кисић, психолошкиња на Одељењу за дечију психологуију, социјалну, педагошку и превентивну делатност у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Зоран Алексић, директор ОШ "Драган Херцог" Београд и Јоланд Корора, председница НУРДОР-а.

Том приликом НУРДОР-у је уручено специјално признање у виду Повеље за унапређење људских права.